Croeso i Eco'r Wyddfa

rhifyn ebrill

Rhifyn Mai yn y siopau!


Yn y rhifyn hwn:
• Cyfweliad ȃ phennaeth newydd Amgueddfa Cymru
• Hanes Band Pres Llanrug
• Bronwen ar FFIT Cymru
• Tips garddio’r gwanwyn
• Chwilota
a mwy!

Dosbarthu’r Eco


Am y tro, mae’r Eco yn parhau i gael ei werthu drwy siopau lleol yn unig, a diolch iddynt. Yng nghyfnod Covid-19 diogelwch ein dosbarthwyr a chi y darllenwyr sydd bwysicaf wrth gwrs, ac felly dros yr wythnosau nesaf byddwn yn trafod a dod i gytundeb ar drefniadau dosbarthu ar gyfer y dyfodol.
Rydym yn hynod ddiolchgar i’r criwiau o wirfoddolwyr sydd fel arfer yn dosbarthu’r Eco ar draws yr ardal, ac yn diolch i bawb am eu hamynedd wrth i ni geisio ail-sefydlu ‘hen drefn newydd’.

rhifyn ebrill

Mae rhifyn Ebrill Eco'r Wyddfa ar ei ffordd i'r siopau yma!

 rhifyn ebrill

Beth sydd yn y rhifyn?

• Pigion BroWyddfa360
• Apêl Cofeb y Chwarelwyr
• Elin Nant: Hanesydd Sentimental
• Hanes Seindorf Arian
• Chwilota
• O Lanberis i Stamford Bridge
ac eitem arbennig yn edrych ar rai o ferched yr ardal aeth ati i gychwyn busnesau newydd yn ystod y flwyddyn diwethaf!

rhifyn Mawrth

Mae rhifyn Mawrth Eco'r Wyddfa ar ei ffordd i'r siopau yma!


Beth sydd yn y rhifyn?

• Pennaeth newydd Amgueddfa Llechi Cymru
• Sefydlu Elusen Dyffryn Peris
• Is-etholiad Cyngor Gwynedd Ward Llanrug
• Cyfrifiad 2021
• Clwb Ieuenctid LHDT+ Gisda
• Pigion BroWyddfa360

a llawer iawn mwy!Rhifyn Gaeaf

 

Eco'r Wyddfa Gaeaf 2020


Cliciwch yma i lawrlwytho'r cylchgrawn


Rhifyn Hydref

 

Eco'r Wyddfa Nadolig 2020

Mae’n bleser cael cyhoeddi y bydd yr Eco ar gael ar ffurf papur gyda rhifyn y Nadolig 2020. Mae rhestr o’r siopau sy’n ei werthu i’w weld yn y llun isod, a diolch iddynt.
SYLWCH; I’r rhai ohonoch chi sydd eisoes wedi talu am flwyddyn, bydd eich blwyddyn yn cychwyn gyda rhifyn EBRILL 2021.

BYDD ANGEN PRYNU COPI MEWN SIOP RHWNG Y NADOLIG A MIS MAWRTH.

Diolch i chi am eich cefnogaeth i’r Eco.

Cyfarchion y Tymor i bawb!

Yn y rhifyn hwn:

• Hanes y Cwymp
• Chweched Dosbarth Ysgol Brynrefail dan fygythiad
• Cefnogi Busnesau Lleol dros y ’Dolig
• Cwis chwaraeon
• Lansio llyfrau Glyn Tomos a Duncan Brown
• Cystadleuaeth Hen Luniau 2020 Menter Fachwen
• Newyddion pentrefi

A MWY!

Chwilio am Elin Enfys

Mae 8 llun o Elin yr arth fach yn gwneud ystumiau gwahanol yn cuddio rhwng straeon rhifyn yma’r Eco. Allwch chi ddod o hyd iddyn nhw?


Rhifyn Hydref

 

Eco'r Wyddfa Tachwedd 2020


Cliciwch yma i lawrlwytho'r cylchgrawn


Rhifyn Haf

Cystadleuaeth Creu Cymeriad Cudd i Eco'r Wyddfa

 

Agored i BAWB o bob oed ym Mro'r Eco.

Dyddiad cau: 8 Mai 2020Rhifyn Haf

 

 

Rydym yn gobeithio y bydd ein darllenwyr a'n cefnogwyr ffyddlon yn deall ein rhesymau dros wneud y penderfyniad hwn.


Gan edrych ymlaen at ddyddiau gwell pan fydd yr Eco yn ôl i'w fwynhau.


Arhoswch yn ddiogel bobl!

 


Rhifyn Haf

 

Rhifyn Haf

Yn yr Eco mis Mawrth:


  • Doniau'r dyffryn yn Noson Lawen
  • Stori Heledd Anna yn cyflwyno chwaraeon ar Rygbi Pawb a Stwnsh
  • Ysgol Brynrefail yn pencampwyr pel-rwyd
  • Hanes cau Post Bethel gyda cherdd arbennig i'w choffau

    Cofiwch gysylltu os ydych chi am hysbysebu yn y papur!

 


Darllen mwy