Croeso i Eco'r Wyddfa

rhifyn ebrill

Rhifyn Mehefin yn y siopau!


Yn rhifyn Mehefin:
• Jac Jones - blog byw o’r cyfrif
• Busnesa ar Salons
• Camino Cymru
• Dathlu Gwirfoddolwyr
• Murlun T Rowland Hughes
• Garddio
a Mwy!

Bargen am ddim ond £1 o'ch siop bentref

 

 

 

 

 

 

Dosbarthu Eco’r Wyddfa


O fis Gorffennaf ymlaen, bydd dosbarthu’r Eco o ddrws i ddrws yn ail-ddechrau. Mae hyn yn digwydd eisoes mewn rhai pentrefi wrth gwrs. Mae’r Pwyllgor Gwaith yn dymuno pwysleisio bod hyn yn amodol ar barodrwydd dosbarthwyr unigol a’r pwysigrwydd iddynt deimlo’n ddiogel ac yn fodlon i ddosbarthu. Yn ogystal â hyn bydd yr Eco yn parhau i fod ar werth yn yr holl siopau arferol ar hyd a lled y fro.
Cyhoeddir 11 rhifyn o’r Eco yn flynyddol. Cyhoeddir y dyddiadau cau derbyn cynnwys a’r dyddiadau cyhoeddi yn yr Eco yn fisol.

rhifyn ebrill

Rhifyn Mai yn y siopau!


Yn y rhifyn hwn:
• Cyfweliad ȃ phennaeth newydd Amgueddfa Cymru
• Hanes Band Pres Llanrug
• Bronwen ar FFIT Cymru
• Tips garddio’r gwanwyn
• Chwilota
a mwy!

 

 

Dosbarthu’r Eco


Am y tro, mae’r Eco yn parhau i gael ei werthu drwy siopau lleol yn unig, a diolch iddynt. Yng nghyfnod Covid-19 diogelwch ein dosbarthwyr a chi y darllenwyr sydd bwysicaf wrth gwrs, ac felly dros yr wythnosau nesaf byddwn yn trafod a dod i gytundeb ar drefniadau dosbarthu ar gyfer y dyfodol.
Rydym yn hynod ddiolchgar i’r criwiau o wirfoddolwyr sydd fel arfer yn dosbarthu’r Eco ar draws yr ardal, ac yn diolch i bawb am eu hamynedd wrth i ni geisio ail-sefydlu ‘hen drefn newydd’.

rhifyn ebrill

Mae rhifyn Ebrill Eco'r Wyddfa ar ei ffordd i'r siopau yma!

 rhifyn ebrill

Beth sydd yn y rhifyn?

• Pigion BroWyddfa360
• Apêl Cofeb y Chwarelwyr
• Elin Nant: Hanesydd Sentimental
• Hanes Seindorf Arian
• Chwilota
• O Lanberis i Stamford Bridge
ac eitem arbennig yn edrych ar rai o ferched yr ardal aeth ati i gychwyn busnesau newydd yn ystod y flwyddyn diwethaf!

rhifyn Mawrth

Mae rhifyn Mawrth Eco'r Wyddfa ar ei ffordd i'r siopau yma!


Beth sydd yn y rhifyn?

• Pennaeth newydd Amgueddfa Llechi Cymru
• Sefydlu Elusen Dyffryn Peris
• Is-etholiad Cyngor Gwynedd Ward Llanrug
• Cyfrifiad 2021
• Clwb Ieuenctid LHDT+ Gisda
• Pigion BroWyddfa360

a llawer iawn mwy!Rhifyn Gaeaf

 

Eco'r Wyddfa Gaeaf 2020


Cliciwch yma i lawrlwytho'r cylchgrawn


Rhifyn Hydref

 

Eco'r Wyddfa Nadolig 2020

Mae’n bleser cael cyhoeddi y bydd yr Eco ar gael ar ffurf papur gyda rhifyn y Nadolig 2020. Mae rhestr o’r siopau sy’n ei werthu i’w weld yn y llun isod, a diolch iddynt.
SYLWCH; I’r rhai ohonoch chi sydd eisoes wedi talu am flwyddyn, bydd eich blwyddyn yn cychwyn gyda rhifyn EBRILL 2021.

BYDD ANGEN PRYNU COPI MEWN SIOP RHWNG Y NADOLIG A MIS MAWRTH.

Diolch i chi am eich cefnogaeth i’r Eco.

Cyfarchion y Tymor i bawb!

Yn y rhifyn hwn:

• Hanes y Cwymp
• Chweched Dosbarth Ysgol Brynrefail dan fygythiad
• Cefnogi Busnesau Lleol dros y ’Dolig
• Cwis chwaraeon
• Lansio llyfrau Glyn Tomos a Duncan Brown
• Cystadleuaeth Hen Luniau 2020 Menter Fachwen
• Newyddion pentrefi

A MWY!

Chwilio am Elin Enfys

Mae 8 llun o Elin yr arth fach yn gwneud ystumiau gwahanol yn cuddio rhwng straeon rhifyn yma’r Eco. Allwch chi ddod o hyd iddyn nhw?


Rhifyn Hydref

 

Eco'r Wyddfa Tachwedd 2020


Cliciwch yma i lawrlwytho'r cylchgrawn


Rhifyn Haf

Cystadleuaeth Creu Cymeriad Cudd i Eco'r Wyddfa

 

Agored i BAWB o bob oed ym Mro'r Eco.

Dyddiad cau: 8 Mai 2020Rhifyn Haf

 

 

Rydym yn gobeithio y bydd ein darllenwyr a'n cefnogwyr ffyddlon yn deall ein rhesymau dros wneud y penderfyniad hwn.


Gan edrych ymlaen at ddyddiau gwell pan fydd yr Eco yn ôl i'w fwynhau.


Arhoswch yn ddiogel bobl!

 


Rhifyn Haf

 

Rhifyn Haf

Yn yr Eco mis Mawrth:


  • Doniau'r dyffryn yn Noson Lawen
  • Stori Heledd Anna yn cyflwyno chwaraeon ar Rygbi Pawb a Stwnsh
  • Ysgol Brynrefail yn pencampwyr pel-rwyd
  • Hanes cau Post Bethel gyda cherdd arbennig i'w choffau

    Cofiwch gysylltu os ydych chi am hysbysebu yn y papur!

 


Darllen mwy