Newyddion

 

Rhifyn Haf

Yn rhifyn Haf yr Eco!

 • Rasus hwyl Gwyliau Bro
 • Llwyddiant Ysgol Brynrefail yn Eisteddfod yr Urdd
 • Sut i gyfrannu at ymgyrch #CommonVoice
 • Pencampwyr beicio o fro'r Eco

  A MWY!
  Cofiwch anfon cynnwys ar gyfer rhifyn Medi erbyn Awst 25ain.

 

Nadolig

Yn Eco mis Mehefin:

Cyfarfod Blynyddol Eco'r Wyddfa

Bydd ein cyfarfod blynyddol yn cael ei chynnal nos Iau, Mai 16eg, 2019 ym mwyty Pete's Eats, Llanberis.

Croeso i bawb!

Gwyl Ddewi

Yn rhifyn Mai Eco'r Wyddfa

 • Talentau ifanc ar y cae hoci
 • Cyfweliad gyda Gwilym Bowen Rhys
 • Hanes band ieuenctid Gwynedd a Mon
 • Teithio i Wyl Fwyd Caernarfon

  A mwy!

 

Nadolig

Yn rhifyn Ebrill

 • Diweddariad am siop gymunedol posib Bethel
 • Datblygiad achub eglwys Llanberis
 • Llwyddiant Celtiaid Caernarfon a'r bel gron arall
 • Gwobrau gwerin cyntaf Cymru

  a mwy!

Gwyl Ddewi

Dydd Gwyl Ddewi Hapus i bawb ym mro'r Eco!

Beth sydd ym mhapur Mawrth dybed?

 • y canwr Rhys Meirion yn ymweld y cigydd Wavells
 • chef The Seacroft yn addysgu cogyddion lleol
 • tro ar fyd i Glwb Hoci Merched Caernarfon
 • Rhys Grail, yr artist o Fethel, ac aelod o'r band Gwilym yn serennu yng Ngwobrau'r Selar
 • paratoi i ddathlu cau'r chwaral Dinorwig

A MWY! Cofiwch neud y pethau bychain drwy anfon eich hanesion atom drwy'r flwyddyn.

Nadolig

Yn rhifyn Nadolig yr Eco... Nadolig Llawen i chi gyd!

Mae rhifyn Nadolig / Ionawr ar y ffordd yn llawn straeon diddorol yn cynnwys:

 • Alffa'n cyrraedd miliwn
 • Leri Tecwyn yn darlunio'r theatr
 • Cyfweld gyda genod rygbi o fro'r Eco
 • Cyfarchion Nadolig gan ein hysbysebwyr
  a llawer iawn mwy!

Pob hwyl i'n holl ddarllenwyr dros gyfnod y 'Dolig a phob bendith yn y flwyddyn newydd.

Yn rhifyn Rhagfyr yr Eco...

 • Hanes gig Candelas yn y Gilfach Ddu
 • Mamau Penisarwaun
 • Gwaith celf James Naughton a'r arddangosfa Oriel Plas Glyn-y-Weddw
 • Llwyddiant i Antur Waunfawr
 • a llawer iawn mwy!

  Cofiwch anfon unrhyw gyfarchion ar gyfer ein rhifyn Nadolig erbyn Rhagfyr y 9fed.

  Cliciwch yma i weld beth arall sydd yn rhifyn Rhagfyr!

Be sy' yn Eco mis Tachwedd?? Wel...

 • Llwyddiannau ceufadu a sgio Ysgol Brynrefail
 • hanes cynllun Dyfodol Gwledig
 • clamp o frathiad ar ben arall i'r lein
 • ceisio am statws treftadaeth byd i ardal llechi
 • Cynllun Ffrindiau Clybiau Ffermwyr Ifanc Eryri

  A MWY!

Ar gael am 70c o'ch siop leol.

I weld y llun yn fwy - cliciwch yma

 

Eisiau datblygu sgiliau newyddiaduriaeth? Yn berson ifanc sydd awydd cyfrannu i'r papur a bod yn rhan o ddatblygu cynnig digidol yr Eco? Cysylltwch!

I weld y llun yn fwy - cliciwch yma

 

Yn Eco mis Hydref!

 • Traddodiad Gwyl Flodau Nant Peris
 • Hanes 'Sbeshials' Bethel
 • 'Trio' yn Washington DC
 • Adfer Cofeb Gwenllian
 • Rasus Cwn Defaid Betws Garmon
  A MWY!

Ar gael am 70c o'ch siop leol.

I gweld y llun yn fwy - cliciwch yma

 

Darllen y papur i gyd - cliciwch yma